Att Fi är ett intoleransens parti är vida känt. Alltfler tycks ha fått upp ögonen för vad partiet egentligen vill, och hur pass sektliknande det är. Det är bra att vi äntligen börjar se en viss granskning av Fi.

I dag uppmärksammas att fyra av partiets åtta toppkandidater till Europaparlamentet vill förbjuda pornografi. För den som följt den feministiska debatten om porr och sett hur kopplingar görs till prostitution och våld mot kvinnor, är detta ingen överraskning.

Det är dock inte bara porren som får stryka på foten om Fi får bestämma. Partiet har ett brett åtgärdsförslag:

Fi ska verka för att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam införs.
Fi ska verka för att strippklubbar förbjuds.
Fi ska verka för att hotell ska vara porrfria.
Fi ska verka för att myndigheter och statliga bolag inför riktlinjer för porrfria hotell, mot porrkonsumtion samt sexköp i samband med tjänsteresa.
Fi ska verka för att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds.
Fi ska verka för att barn under 18 år inte får utnyttjas i något pornografiskt sammanhang. Lagstiftningen ska ses över och skärpas så att det handlar om faktisk ålder och inte är en bedömningsfråga.

Fi vill förbjuda eller reglera det mesta som har med kommersiellt sex att göra. Ett särskilt ont öga har partiet som synes till porren, som vissa menar är ett slags våld mot kvinnor. Därför vill Fi inte bara bekämpa möjligheten att välja vuxenkanaler när du vistas på hotell utan också ”verka för att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds.”

Det sistnämnda är intressant. Hur detta ska gå till vet nog partiet inte ens självt. Eftersom porren i princip enbart finns på internet numera måste rimligen någon sorts nätcensur införas, antingen genom ett förbud eller genom ett blockeringssamarbete mellan polis och internetoperatörer (liknande det så kallade barnporrfiltret).

Enligt Gudrun Schyman finns tydliga ”kopplingar mellan pornografi, prostitution och trafficing (sic)”. Vilket är ett påstående som hon tagit direkt ur rumpan. Men det gäller i och för sig det mesta som Fi tycker och tänker.

I stället för plurism och tolerans – förbud och intolerans. I stället för frihet och acceptans – regleringar och påbud. Sådan är Feministiskt initiativs politik. Den har egentligen väldigt lite med kvinnlig frigörelse att göra.

Läs även:
Västervikstidningen, Svenska Dagbladet, Christian Engström (PP)