Vänsterkrönikören Johan Croneman skriver en väldigt märklig krönika vars andemening är att svenska medier i allmänhet, och tydligen SVT i synnerhet, har alldeles för stor respekt för Sverigedemokraterna. De granskar dem inte som de borde.

Croneman efterlyser ett tydligare avståndstagande. Men i public services uppdrag ingår oberoende. SVT, UR och SR ska alltså inte aktivt gynna eller missgynna något politiskt parti, allra minst under en valrörelse.

Nu vet vi att detta sker ändå. I årets EU-valrörelse blev gullandet med Feministiskt initiativ särskilt tydligt. Jag såg ett tillfälle när kritiska frågor ställdes till någon av Fi:s representanter – det var när Gudrun Schyman i SVT:s Aktuellt av Claes Elfsberg fick en del frågor om tokigheterna i Fi:s partiprogram. I övrigt var det idel klappar på axeln och tummen upp från i stort sett alla medier.

Croneman skriver:

Vi har redan glömt hur till exempel Sverigedemokraterna blivit totalt rumsrena i media på bara fyra år, från direkt politisk paria, till hundraprocentig acceptans. Deras existens försvaras nu med emfas från de flesta politiska ledarsidorna, och de flesta politiska kommentatorerna pratar öppet om deras viktiga politiska rättigheter.

SD är ingalunda rumsrena. De granskas som inget annat riksdagsparti. Inför och efter EU-valet ställdes partiet gång efter gång mot väggen om vilken grupp i Europaparlamentet det vill tillhöra. Samma frågor ställdes aldrig till vare sig Vänsterpartiet eller Fi, trots att båda troligen kommer tillhöra vänstergruppen delvis bestående av vänsterextrema partier.

Vad SD:s politiska rättigheter beträffar vet jag inte vad Johan Croneman anser, men uppenbarligen har han problem med att de inkluderar just SD. Månne står Croneman för just den sortens vuvuzelademokrati som vi sett vänsteraktivister utöva under lång tid och som särskilt drabbat SD.

Expressen efter EU-valet.