”Om jag blir kommissionens ordförande 
ska jag bringa ordning.”