Det gick lång tid innan opinionsmätningarna inför Europaparlamentsvalet började ramla in. Nu har vi dock fått några att grubbla över.

Piratpartiet har fått allt från 1,3 till över 3 procent i de mätningar som presenterats på sistone. Enligt den senaste Novusmätningen, som presenteras i dag, får PP 3,9 procent och är alltså väldigt nära ett mandat.

Än är ingenting klart. Det krävs 5 procent för att vara säker, och allra helst skulle jag se att PP får behålla båda sina mandat. Det ser i alla fall inte ut som att Junilistan kannibaliserat på PP alltför mycket.

I övrigt är det uppmuntrande att Fi enligt denna mätning inte är nära ett mandat och att FP ser ut att göra ett betydligt sämre val nu än 2009.

Läs även:
Christian Engström på SVT opinion