”Min taktik blir att föra in den feministiska dimensionen i alla politiska beslutsprocesser, jämställdhet och jämlikhet. Och det är ju ingenting som man kan motarbeta.”

Fi:s EU-parlamentariker Soraya Post om valet av den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.