De senaste tio åren har mer lagstiftning som kränker integriteten kommit på plats än genom hela den svenska historien sammantaget. Alla vet detta.

Vad gör riksdagspartierna åt problemet? En motsvarande brevhemlighet ska gälla även för den digitala kommunikationen, tycker bland andra Vänsterpartiet. Lösningen? En ny myndighet, tycker politikerna.

Jag vet inte vad en ny integritetsmyndighet skulle lösa när det stora problemet är att lagstiftaren, alltså politikerna själva, klubbar lagar som kränker medborgarnas rätt till privat kommunikation och personlig integritet. Gång efter gång.

Caroline Szyber (KD), Johan Pehrson (FP) och Johan Linander (C) tycker alltså att integritetsskyddet bör stärkas. Men deras partier har både röstat igenom IPRED-lagen, FRA-lagen och datalagringsdirektivet i riksdagen. Samtliga tre har i debatter både i och utanför riksdagen försvarat dessa lagar. Pehrson tillhör de mer hårdföra integritetsbekämparna, vilket gör hans prat om att ”det är så värt att skydda den enskildes integritet” till inget annat än varm luft.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet har tillsammans med Sverigedemokraterna och Socialdeokraterna ingen som helst trovärdighet i frågor som rör skyddet av den personliga integriteten på nätet. Det har de visat i konkret handling. Och handling väger tyngre än ord. Alliansen undvek integritetsfrågan i EU-valrörelsen och har även sett till att begrava den inför höstens val. De vill inte diskutera den eftersom de vet att de löper stor risk att stå med byxorna nere.

Tekniken utvecklas för fort, tycker Linander. Lagstiftaren hinner inte med. Det är en sanning med stor modifikation eftersom det i grunden inte främst handlar om teknik utan om principer. Det handlar om rätten till privat kommunikation och rätten att inte få sina digitala spår lagrade eller granskade. En rättighet som Alliansen aktivt motarbetat.

Idén att den som inte är misstänkt för brott ej heller ska övervakas handlar inte om teknikutveckling. Det är en grundläggande rättsprincip. Vi kan börja där. Ställer allianspartierna upp på denna princip, har vi kommit långt. Hittills har dock ingenting talat för det.