Regeringen har utsett den tidigare S-ledaren Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) säger att hon är ”jättestolt” över att Sahlin tackade ja.

Nu, nu blir allt bra.