Till skillnad från Birgitta Ohlsson brukar inte Jan Björklund inleda meningar med ”vi liberaler…” när han vill säga något viktigt. Liberalismen är inte viktig ens i teorin för folkpartiledaren.

Det är därför inte särskilt oväntat att Björklund i sitt sommartal propagerade för en utökad jämställdhetsbonus. Detta är Alliansens mjuka svar på vänsterns kvoteringsförslag i föräldraförsäkringen.

Jämställdhetsbonusen ger två vårdnadshavare 50 kr var per dag om de delar föräldradagarna lika, alltså totalt 100 kr dagligen. Den ska alltså fungera som en morot för att förmå föräldrar att vara hemma med barnen på ett jämställt sätt.

Men en hundralapp extra om dagen har inte räckt. Svenska folket har visat sig olydigt. Björklund vill därför fördubbla den summan.

Svenska folkets stöd för tvångsdelad föräldraförsäkring är litet. Men Folkpartiet framhärdar. Partiet har ju äntligen fått en jämställdhetsminister som är feminist.

Björklunds tal är en indikation på att Folkpartiet kommer profilera sig som Alliansens feministiska röst i valrörelsen. En god anledning att inte rösta på dem, alltså.