Israel-Palestina-konflikten är komplicerad, infekterad och fruktansvärt polariserande. Kritik mot Israel tolkas alltid som försvar för Hamas – och tvärtom. Jag brukar därför hålla mig borta från att kommentera denna konflikt. Inget gott kommer ur debatterna.

Kriget i Gaza gör det däremot svårt. Hamas gömmer skamlöst missiler på sjukhus. Israel bombar skoningslöst civila. Det är kort sagt ett krig mellan två blodbesudlade parter, och de som lider allra mest just nu är den palestinska befolkning som är instängd i ghettot Gaza och inte har någonstans att ta vägen när bomberna faller.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skrev en kritisk debattartikel i vilken hon lyfte fram Israels ansvar som militär stormakt. Kritiken lät inte vänta på sig. Nu svarar hon, och som vanligt är Ramberg saklig, frän och suverän på en och samma gång.