Jag kan redan säga att det kommer att bli omfattande kostnader för att ta emot dessa människor. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas inget utrymme för det.

Så tog Fredrik Reinfeldt slutligen bladet från munnen. I sitt sommartal på Norrmalmstorg i Stockholm klargjorde statsministern att kostnaderna för den migrationspolitik som regeringen fattat beslut om tillsammans med Miljöpartiet blir så höga att Alliansen inte kan lova särskilt mycket under kommande mandatperiod. Det utlovade valmanifestet lär därmed bli rätt tunt.

Detta var tydligt och bra, ty det visar att Alliansen sätter flyktingmottagningen som en prioritet före allt annat. Det tydliggör i sin tur för väljarna vilket val de står inför.

För vissa är allt så enkelt.