I Aftonbladets valkompass har 600 riksdagskandidater fått svara på en rad frågor. En rör inställningen till ett förbud mot pornografi.

Detta är alltså ledamöter som vill ha internetcensur och en allvarlig inskränkning av yttrande- och informationsfriheten. Partibeteckningarna avslöjar därmed även i vilka partier det finns flest moralistiska kandidater.

Om du händelsevis hade tänkt rösta på någon av dem, kan du nu se dig om efter en annan kandidat.

Ska alla former av pornografi förbjudas?

Ja (kvinnor)

Gulan Avci (FP)
Magda Ayoub  (KD)
Angelika Bengtsson (SD)
Sara Degerman Carlsson (KD)
Monica Ericsson (V)
Matilda Ernkrans (S)
Armina Etminan  (Fl)
Lotta Finstorp (M)
Gunvor G Ericson (MP)
Penilla Gunther (KD)
Agneta  Hansson (V)
Shadiye Heydari (S)
Anna Hövenmark (V)
Lotta Johnsson Fornarve (V)
Inga Jonasson (V)
Agneta Karlsson (S)
Annelie Karlsson (S)
Victoria Kawesa (Fl)
Maria  Lundqvist-Brömster (FP)
Agneta  Luttropp (MP)
Christin Löfstrand (V)
Cecilia Magnusson (M)
Veronica Palm (S)
Monna Ridderström (KD)
Moa Roshanfar (Fl)
Foujan Rouzbeh (Fl)
Tamara Spiric (V)
Maria Strömkvist  (S)
Anna Svalander (FP)
Eva-Britt Svensson (V)
Jessika Svensson (V)
Maria Thunberg (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Solveig Zander (C)
Amy Öberg (FP)
Evalena Öman (V)
Ja (män):
Jabar Amin (MP)
Francisco Contreras (V)
Joha Frondelius (KD)
Robert Halef (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Lars Jalmert (Fl)
Mikael Jansson (SD)
Ismail Kamil (FP)
Göran Lindell (C)
Jan Lindholm (MP)
Valter Mutt (MP)
Daniel Pettersson (V)
Bo Rundquist (C)
Roland Utbult (KD)
Sassi Wemmer (MP)
Pontus Wessman (MP)
Rolf Åbjörnsson (KD)