Så kom det då till slut. Ett vallöfte om ordningsbetyg i skolan. Jan Björklund tar ännu ett steg för att, som han uppfattar det, upprätta ordningen och disciplinen i den havererade svenska skolan.

Svensk skola har problem. Om detta råder inget tvivel. Detta betyder inte att alla skolor är dåliga. Svenska lärare är inte tillräckligt bra. Detta betyder inte att alla lärare är dåliga, långt därifrån. Men det finns ett generellt problem med lärarnas kompetensnivå, och ansvaret för att lärarutbildningen har blivit så dålig och att kunskapsnivån i skolan dalar delas av såväl de borgerliga som de rödgröna partierna.

Skolan kommer bli en het fråga i valrörelsen. Vi kommer få höra att det är de borgerligas fel, ty de har haft makten i åtta år. Alliansen kommer å sin sida svara att problemen har ett betydligt äldre ursprung än så.

Båda har egentligen rätt. Ty även om Alliansen genomfört vissa bra reformer, har den inte på allvar utmanat de problem som tär på förtroendet för skolan. Lärarlegitimationer var månne en god idé i teorin, men hanteringen har varit tämligen usel. Ett nytt betygssystem var nödvändigt, men det löser knappast bekymret med lärarnas minskande auktoritet.

Det är tveksamt om betyg i ordning och uppförande i högstadiet och gymnasieskolan kommer ha någon betydelse i praktiken. Särskilt som det inte ens blir ett riktigt betyg utan endast en skriftlig kommentar.

Ouppfostrade elever utan respekt för läraren lär inte bry sig. För övriga skötsamma elever blir det förmodligen något att skämta om. Och lärarens auktoritet är fortfarande lika låg så länge dess befogenheter inte ökar.

Om Jan Björklund på allvar vill förbättra studieron i den svenska skolan får han nog tänka ut något mer verkfullt än detta.