Många röstade på Feministiskt initiativ i EU-valet. Partiet kom in i parlamentet med ett mandat. Nu spår Gudrun Schyman att Fi även ska komma in i riksdagen och bli vågmästare.

Du som funderar på att rösta på Fi – kanske för att du gjorde det i EU-valet eller bara för att du är trött på övriga partier – fundera ett varv till. Läs vad partiet vill, inte bara vad Schyman säger i debatter.

Det räcker inte att vara feminist för att lägga sin röst på Fi. Man måste också stå väldigt långt till vänster och ha en extremkollektivistisk människosyn. Är man dessutom genuint ointresserad av nationalekonomi underlättar det definitivt.

Fi:s ekonomiske talesperson Kenneth Hermele medger att partiets ekonomiska politik är ofullständig. ”Vi utgår från att ekonomin är igång och så vill vi vrida om det”, förklarar han. Schyman har tidigare föraktfullt kallat budgetförslag för ”kamrersliknande räkneövningar”.

Detta är samma logiska kullerbytta som övriga vänsterpartier gör. De utgår från dagens tillväxtsiffror i sina prognoser, trots att de själva är tillväxtfientliga och har en politik som kommer att vara direkt skadlig för företagandet och tillväxten i samhället. Vi kan konstatera att Fi är ett högskatteparti, faktiskt värre än Vänsterpartiet.

Fi vill:

– höja inkomstskatten med 18 miljarder mer än S
– höja arbetsgivaravgiften
– återinföra gåvoskatten
– återinföra arvsskatten
– återinföra förmögenhetsskatten

Fi har också en grumlig syn på yttrandefrihet. I tidningen Journalisten fick partierna frågan om det ska inrättas ett medieråd med makt att bötfälla publicister. Alla svarade bestämt nej. Utom Fi, som tycker att man ska följa den argentinska modellen med ett ”observatorium” som granskar mediernas efterlevnad av exempelvis jämställdhetsmål.

Vid grova överträdelser, det som Fi kallar ”medialt våld”, ska enskilda publicister kunna beläggas med skadestånd. Fi vill alltså ha ett råd som granskar vad medierna skriver och straffar dem som skriver sådant Fi inte gillar.

Fi vill att just deras perspektiv ska genomsyra (ett ord psom återkommer ofta i partiprogrammet) hela samhället. På alla tänkbara områden. I stort och smått ska partiets idéer och inställning (eller ”kunskap” som Fi självt kallar det) pådyvlas andra.

Därför vill Fi bland annat:

– verka för att alla reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla ”konsekvensanalyser utifrån ett maktperspektiv”

– verka för en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden (trots att nästan alla som dör på jobbet är män)

– verka för att Arbetsförmedlingen i sitt arbete med arbetslöshetsfrågor problematiserar konsekvenserna av kvinnors underordning (eller så kan ju AF förmedla jobb i stället)

– verka för att utbildningen i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och universitetsutbildningar alla får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik

– verka för alla elevers rätt till professionell vägledning genomsyrad av genus- och
funktionalitetsperspektiv, antirasistiskt och ett normkritiskt perspektiv (viktiga inslag i en studievägledares arbete, förstås)

– frysa mäns löner så att kvinnor kan ”komma ikapp”

– oavsett bransch

– montera ned hela den traditionella säkerhetspolitiken och fokusera på hållbar fred, kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer

– verka för en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett

könsmaktsperspektiv (mer pengar till kvinnodominerade utbildningar?)

 

– verka för att SFI-undervisningen ska utgå från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv (kommer säkert hjälpa alla att lära sig svenska mycket snabbare)

– verka för att utbildning kring alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv genomförs för all personal inom skola, socialtjänst och all behandlingsverksamhet

– verka för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering (detta betyder i klartext att alla restauranger och små butiker måste handikappanpassas för att inte fällas)

– verka för att kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena

– verka för en feministisk utvärdering av sexköpslagen (en sådan har ju redan gjorts?)

– avskaffa LOV

– verka för ett förbud mot reklam för strippklubbar

– motverka spridningen av pornografi (nätcensur, någon?)

– verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande vård efter sedvanlig utredning

– ge rättsväsendet obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter

– verka för att inkludera kön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot folkgrupp och att
hetslagstiftningen ska utformas med ett tydligt strukturellt perspektiv

– omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster

Så här fortsätter det. Men vi stannar där. Fi:s partiprogram bjuder förstås på mer, men allt är i samma anda.Genomgående i Fi:s politik är att samhället ska stöpas om efter deras idéer om antirasism, antidiskriminering, normkritik och genus.

Fi vill alltså ändra på människor. Tvinga dem att tänka ”rätt”. Det finns helt enkelt inte plats för några andra perspektiv i Feministiskt initiativs Sverige.


Fi är ett auktoritärt parti. Det propagerar för censur, förbud och tvång. Det är deras väg eller ingen väg. Gör en insats och håll detta parti utanför landets lagstiftande församling på söndag!


Tidigare bloggat:
Feministpopulisterna