I dag väntas gå Kina om USA som världens största ekonomi. Den kinesiska regeringen har därmed nått ännu en milstolpe i landets fantastiska utveckling de senaste 30 åren.

Men hur många kineser som än lyfts ur fattigdom, hur rikare och modernare Kina än har blivit, har en sak alltid bestått: Kommunistpartiets monopol på makten.

Beijings hårda hållning mot demokratiaktivisterna i Hongkong är ett talande tecken i tiden. Tyvärr sätter den punkt för en längre tid av försiktiga förhoppningar om en spirande demokratitanke i det moderna Kina och i Kommunistpartiet.

Det var många som hyste ett växande hopp om en demokratisk gryning, eller åtminstone ett sått frö, i Kina när Hu Jintao (胡锦涛) avgick som president. Premiärminister Wen Jiabao (温家宝) hade upprepade gånger pratat om behovet av politiska reformer – och faktiskt censurerats av landets propagandamyndighet. Kanske skulle hans röst leva vidare nu när en ny ledarduo tog över. Det var förstås en naiv förhoppning.

President Xi Jinping (习近平) och premiärminister Li Keqiang (李克强) är noggranna med att över huvud taget inte ta orden ”politiska reformer” i sina munnar. Det är fortsatt ekonomisk tillväxt som gäller. Denna gång, ironiskt nog, kryddat med slagord från Maotiden.

Xi har uppmärksammats för sin landsomfattande antikorruptionskampanj. Korruptionen är ett gigantiskt problem i det kinesiska samhället. Men det är inte partiets främsta företrädare som åker fast utan lägre tjänstemän och partifunktionärer i mellanskiktet. Det gör att ledare som Wen, Hu och Xi kan bli omåttligt rika även framgent. Någon granskning av deras ekonomi är inte tillåten, och föga förvånande blev New York Times artikel om familjen Wens enorma tillgångar nedtystad i Kina.

Det finns en rad oroväckande tecken just nu. Greppet om medierna har på sistone stärkts. Det har blivit knepigare för utländska journalister att jobba i Kina. Internet- och TV-censuren har visat sig framgångsrik – stora delar av befolkningen hålls faktiskt ovetande om viktiga händelser och skeenden som partiet inte vill ska bil offentliga.

För fem sex år sedan var jag försiktigt optimistiskt inför framtiden. I dag är det svårare att känna optimism. Min hållning har hela tiden varit att KKP inte kommer öppna för politiska reformer förrän det anses helt nödvändigt för att upprätthålla tillväxt och utveckling i Kina.

Frågan är dock när den brytpunkten kommer, och om den ens kommer. Ty mitt antagande förutsätter ju att KKP styrs av rationella varelser, och så behöver naturligtvis inte vara fallet. Det kan lika väl vara så att oviljan att riskera makten är viktigare än att vinna folket. Partiet har ju visat tydligt i historien hur hårt det är berett att agera om det anses nödvändigt.

Det finns egentligen inga positiva tecken just nu. Händelseutvecklingen i Hongkong är både skrämmande och inspirerande. Den kinesiska regeringen har visat att den inte har för avsikt att släppa fram ett demokratiskt valt styre i staden. Det är inte förvånande i sig. Men att protesterna mot detta växer är inspirerande. Hittills tycks demonstranterna medvetna om ungefär hur långt de kan gå utan att allt urartar i kaos och blodspillan.

Alla modiga demokratiaktivister i Hongkong till trots är det i Beijing besluten fattas. Det är där makten att öppna upp Kina politiskt finns. Kina kommer aldrig att bli som ett västland. Det är inte heller önskvärt.

Däremot är ett framtida decentraliserat land med självstyrande regioner, demokratiskt valda ledare, fria marknader och en fungerande rättsstat möjligt även i ett konfucianskt Kina. Men vägen dit ser tyvärr väldigt, väldigt lång ut just nu.