Närmare 800 000 människor har lagt sin röst på Sverigedemokraterna. Ett parti som har sina rötter i rasism, främlingsfientlighet och förakt för alla människors lika värde. Inte kan väl alla som röstat SD vara rasister? Inte vill väl så många stänga gränserna och kasta ut alla som inte föddes här, alla som inte är vita och kristna?


Fi-företrädarna Gudrun Schyman och Kenneth Hermele lyckas i ett enda stycke sammanfatta mycket av den okunskap och frånvaro av markkontakt som gör att så många nu kliar sig febrilt i svålen över hur Sverigedemokraterna kunde bli Sveriges tredje största parti (SD fick för övrigt drygt 800 000 röster).

Det hävdas ständigt att SD är motståndare till alla människors lika värde. Inte sällan hänvisas till FN-stadgan som ”bevis”. Men i denna används faktiskt begreppet ”dignity”, det vill säga värdighet. Inte värde.

Om nationalstaters och dess befolkningars inställning till människors lika värde ska bedömas utifrån hur stor invandring landet i fråga har, blir utgångspunkten väldigt konstig. Det skulle betyda att Sverige är ett dussintals gånger bättre land än Finland och Danmark. Så enkelt kan vi inte göra det för oss när vi bedömer vilka länder som är bra att leva i.

En annan missuppfattning är att SD vill kasta ut alla med utländsk bakgrund. Så är det naturligtvis inte. Partiet vill minska invandringen, inte öka utvandringen. En viktig skillnad. Men eftersom många normalbegåvade eller rent av intelligenta personer uppenbarligen övertygat sig själva om att SD:s politik går ut på att utvisa barn, kvinnor och män som har utländsk bakgrund – oavsett hur länge de bott sig i Sverige – kan jag förstå varifrån all denna ilska kommer.

Utifrån en sådan utgångspunkt begriper jag att vissa blir chockade av SD:s valframgångar. Om de på allvar tror att SD vill kasta ut alla utlandsfödda, ja rent av skicka ut människor som inte är vita och kristna, är både vreden och desperationen rent av berättigad. Detta gör ju SD till ett gigantiskt hot mot stora delar av befolkningen. Något som måste bekämpas med alla medel.

Kan det vara så enkelt att många går omkring med föreställningar om partiet som i grunden är felaktiga? Eller ville Schyman och Hermele i sin debattartikel bara medvetet sprida en bild av SD som ett genomrasistiskt parti?

Diskussioner under de kommande månaderna och åren lär visa på hur det ligger till med den saken. I själva verket är det Svenskarnas partis politik som Schyman et al. hänvisar till. Ett parti som fick 4 100 röster i valet, eller 0,07 procent.

Där har ni ert rasistiska och nazistiska parti. Men det är svårare att utmåla lilla SvP som ett reellt hot.

Läs även:
Neo