Miljöpartiet är ett av två riksdagspartier som varit konsekvent kritiskt mot övervakningsstaten. Det har inte hjälpt eftersom Alliansen har gjort upp med Socialdemokraterna, vilket gett oss både FRA-lag och datalagring av all vår elektroniska trafik.

Snart sitter MP i regeringen och kommer därmed få mer makt än någonsin tidigare. De kan ställa krav, ultimativa sådana. Detta är ett utmärkt tillfälle för miljöpartisterna att få upp övervakningsfrågorna på bordet.

Alliansregeringen tillsatte en lydig utredare som gav den svenska datalagringen grönt ljus, trots att EU-domstolen dödförklarat direktivet och flera medlemsstater böjt sig för detta utslag. Inget säger emellertid att Sten Heckschers slutsatser inte kan ifrågasättas eller ignoreras.

Nu har Miljöpartiet chansen att visa att deras kamp för den personliga integriteten i opposition var mer än bara vackra ord.

Upp till bevis!