Apple och Google krypterar sina operativsystem i de senaste telefonerna och plattorna. Detta gillar inte FBI.

FBI-chefen James Comey menar att krypteringen gör det möjligt för människor att ställa sig utanför lagen.

Nå,, det är ju precis detta NSA har gjort i samarbete med sina bundsförvanter i bland annat Sverige. NSA kringgick den amerikanska konstitutionen för att få massövervakning av alla människors digitala kommunikation på plats. I Sverige har vi över huvud taget väldigt liten koll på vad FRA sysslar med. Regeringen har bara tillkännagett att den antar att lagen följs.

Den urskiljningslösa övervakningen är grundorsaken till att Apple och Google över huvud taget befattar sig med kryptering nu. Ty om inte den amerikanska underrättelsemyndigheten NSA hade gett sig på alla internet- och telefonanvändare i världen hade behovet av kryptering på våra mobiltelefoner nog inte varit så stort.

Se detta som en hård passning från två av IT-giganterna. Men jag skulle inte lita så mycket på dem att jag vill ha hemligt material i min Android- eller Ios-lur nu heller.