Sanna Lundell vill kräkas på den sverigedemokratiska kvinnosynen och tar för givet att alla andra vill detsamma. Ty inte kan väl någon på allvar ifrågasätta den radikalfeministiska diskursen i Sverige?

Jag vet inte om de 13 procent av Sveriges befolkning som glada i hågen valde en SD-valsedel när de tågade in i vallokalerna den 14 september var medvetna om att de röstat för ett parti med en så pass förlegad kvinnosyn och familjepolitik att man vill spy.

Lundells krönika andas inte bara vanligt unket folkförakt, det vittnar också om hur pass snäva kretsar hon rör sig i. Hon förstår nämligen inte att någon kan vilja ”sluta ge jämställdhetsanslag till skolorna” och ”sluta öronmärka pappamånader i föräldraförsäkringen”. Dessa åsikter är tydligen höjden av barbari.

I den sistnämnda frågan är hon dessutom helt ute och cyklar eftersom en majoritet av svenska folket i mätning efter mätning sagt att familjerna måste få bestämma själva. Det är inte politikernas sak att avgöra vem som är hemma med barnen och när.

SD:s Paula Bieler kallar sig till skillnad från många i SD för (särarts)feminist. Men eftersom hon inte ställer upp på den statsfeministiska doktrinen är hon inte feminist i Sanna Lundells ögon. Utan fascist.

Bielers idé att kvinnor har större tendens att söka sig till omsorgsbranscher och har känslomässiga argument medan män är mer rationella och har mer jägarinstinkter tolkar Lundell som att alla som inte känner igen sig i denna beskrivning blir exkluderade.

Det ironiska är att friheten att få vara den man är, som Lundell säger sig bejaka, motarbetas av de feministiska politikerna på vänsterkanten och inom borgerligheten. Det är ju de som vill styra och ställa i våra liv. Det är de som vill tvinga oss att dela föräldraledigheten lika, som vill genuscertifiera olika offentliga verksamheter, reglera hur reklamfilmer får se ut och upprörs så till den milda grad över nakna kvinnobröst.

Ingenstans har Paula Bieler eller SD hävdat att kvinnan ska stå vid spisen eller att mannen ska leda samhället. Tvärtom vill SD i likhet med KD att makten över beslut som rör familjen ska fattas hemma vid köksordet, inte i riksdagen. De är alltså i denna fråga mindre elitistiska än sina motparter.

Men riktigt så långt tänkte inte Sanna Lundell. Hon tycks nämligen inte ha någonting emot att besluten i folks liv fattas av någon annan någon annanstans. Bara utfallet blir ”rätt”.