När ”Kristina från Duvemåla” har nypremiär på Göteborgsoperan passar Abba-ikonen Björn Ulvaeus på att göra ett statement om migrationspolitiken. Sverige bör ta emot fler asylsökande, anser han.

Björn Ulvaeus gör migrationen till en fråga om empati. Detta är förstås oerhört förenklat, ja direkt fel, men det beskriver väl hur den svenska migrations- och integrationspolitiken ser ut och hur diskussionen förs i dag.

Ulvaeus jämför dagens migration till Sverige med 1800-talets emigration till Amerika. Denna jämförelse har gjorts tidigare. Syftet är att visa att även vi svenskar flytt landet en gång i tiden. 1,2 miljoner svenskar utvandrade till Amerika under den stora emigrationen. Det skedde under en lång tid, från 1800-talets mitt fram till ungefär 1920, och skälet var fattigdom, inte krig.

Det ska sägas att det inte var de allra fattigaste som utvandrade utan mellanskiktet. En resa till Amerika var oerhört dyr, och för att spara ihop till en tredjeklassbiljett på Titanic, exempelvis, behövde många spara i kanske tio år eller längre. De fattigaste hade aldrig den möjligheten.

Men även om likheter finns mellan den stora emigrationen över Atlanten då och flyktingströmmarna till Sverige i dag, bör vi vara noggranna med att påpeka de uppenbara skillnaderna. De svenskar som kom till det stora landet på andra sidan Atlanten steg inte iland i en frikostig välfärdsstat. Det var ingen som bjöd på gratis logi och mat, och ingen fick lön i två år utan att behöva arbeta.

Drömmen var inte heller att bli försörjd utan att försörja sig själv. Den drömmen tror jag flertalet som kommer till Sverige också när.

Men den delas dessvärre inte av det politiska etablissemanget. Där är det viktigare att ”ta hand om”, ty det är tydligen ett tecken på empati. Den som förlorar på denna inställning är i slutändan den som invandrat.