Den rödgröna regeringen är överens med Alliansen om migrationspolitiken. De där 87 procenten, ni vet.

I sitt sommartal före valet medgav dåvarande statsministern Reinfeldt att det inte fanns pengar till några andra reformer. Kostnaderna för asyl och integration väntades öka så pass mycket. Vi uppmanades alla att ”öppna våra hjärtan”.

Nu har den nya regeringen lagt sin första budget. Den innehåller förstås även siffror för migrationspolitiken.

Regeringen beräknar att migration och integration kommer att kosta närmare 34 miljarder kronor under 2015. Det är nästan lika mycket som Försvarsmakten kostar och en ökning på närmare 12 miljarder jämfört med 2014. Den största enskilda utgiftsposten är den för ersättningar och boendekostnader. Högst väntat eftersom boende- och försörjningssituationen ser ut som den gör.

Det tragiska är att de rödgröna partierna om möjligt har ännu färre idéer än Alliansen hade för att asylinvandrare ska kunna komma i arbete och få en bostad som inte ägs av Bert Karlsson.

Det finns i nuläget inget som tyder på att kostnaderna inte kommer fortsätta öka under resten av mandatperioden.

Läs även:
Fnordspotting

(via Ivar Arpi)