Vilka har rätt till vård? Och var? Frågan ställs på sin spets när politiker tycker att personer utan uppehållstillstånd har rätt till gratis akutvård i Sverige.

I Region Skåne vill de rödgröna gå ett steg längre. De har bestämt att så kallade papperslösa inte bara ska ha rätt till akutvård utan också planerad vård. Gratis, givetvis. Frågan har länge drivits av Miljöpartiet.

”Det är orimligt att fattiga romer ska betala tusentals kronor för akutsjukvård”, tycker Socialdemokraterna. Jag förstår faktiskt inte alls rimligheten i att EU-migranter eller personer utan uppehållstillstånd som gömmer sig ska få gratis vård i Sverige. Det orimliga ligger snarare i att svenska skattebetalare ska tvingas – ja, skatten är ju ett tvång – att med sin lön och pension betala vården för andra länders medborgare.

Ingen skulle komma på tanken att ställa dylika krav på andra länder. Men här går det tydligen bra. Kravlösheten når nya fantastiska nivåer. Kom till Sverige, släng dina identitetshandlingar och få dina vårdbehov tillgodosedda! Skattebetalarna pröjsar.

De rödgröna företräder en vansinnig ”allt åt alla”-policy. Vilket är särskilt märkligt då de samtidigt säger sig vilja föra en ”hållbar” politik.