Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill satsa på skolan. Bara under det kommande året ska 475 miljoner, alltså närmare en halv miljard kronor, strös ut över landets sämre skolor för att, som det heter, öka jämlikheten mellan skolorna.

Regeringen beräknar att detta kommer att beröra 200 skolor. Vilket betyder att det i snitt handlar om någon miljon per skola. Fast riktigt så mycket blir det inte. 125 miljoner ska gå till höjda lärarlöner och 200 miljoner ska gå till stöd för nyanlända elever. 150 miljoner, alltså en knapp tredjedel, ska gå till skolhuvudmän som skriver avtal med Skolverket om olika insatser för att höja studieresultaten.

Detta kommer kunna räcka till en extraanställd stödlärare här och var. Men det förändrar inte arbetssätten i grunden. Det ökar inte lärarnas auktoritet eller tid med eleverna. Den nya regeringen avser att strö ut pengar, inget annat.

Mest talande för den nya regeringens skolpolitik är att den ingenstans talar om att vikten av att satsa på de duktiga eleverna. Ja, de duktiga. De som kommer att bli morgondagens forskare och professorer. De som ofta upplever att dagens skola är för slapp, inte tillräckligt utmanande. Svensk skola bejakar och uppmuntrar inte dessa elever i dag. När den förre skolministern Jan Björklund uppmärksammade frågan anklagades han för att vilja skapa en ”elitskola”.

Vi har fortsatt fallande Pisaresultat att vänta. Men denna gång får journalisterna ställa frågorna till Gustav Fridolin. Som förmodligen kommer skylla på Jan Björklund.