Kristdemokraterna föreslårDN Debatt tre förbättringar för att underlätta integrationen av nyanlända flyktingar och minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Enligt Göran Hägglund är detta bara början. Partiet har fler idéer som vi får förmoda kommer portioneras ut steg för steg under månaderna fram till extravalet.

KD vill se snabbare handläggning av asylansökningar från trygga länder, där avslagsgraden i dag är nästan fullständig, sänkt etableringsersättning för nyanlända flyktingar och tillfälliga upphållstillstånd under en treårsperiod i stället för PUT direkt.

Dock vill KD även ge flyktingar skattefrihet för 100 000 kr per år i fem år. Flyktingar som arbetar ska alltså kunna tjäna upp till en halv miljon skattefritt.

Vänsterpartiet kallar i ett pressmeddelande KD:s förslag för ”ett skamligt julbudskap”. I den vänsterpartistiska världen ställs som bekant inga krav på någon, allra minst på personer som invandrat från andra länder.

Regeringen är föga förvånande negativt inställd. Åsa Romson tycker att KD ”sänder fel signaler” och betraktar flyktingar som kostnader. Löfven menar att KD spelar SD i händerna. Det resonemanget får vi höra varje gång någon försöker problematisera eller komma med förslag som inte handlar om att ta emot fler flyktingar.

På dagens presskonferens fick Hägglund frågan om förslagen är en anpassning till SD. Göran Hägglund sade sig vara trött på dylika frågor. Men om KD-ledaren är trött på att ständigt få frågor om hans parti anpassar sig efter Sverigedemokraterna, borde han vara lika trött på att ständigt behöva positionera sig till ett litet grönt extremistparti på vänsterkanten.

Alliansens kanske största misstag under den förra mandatperioden var migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet. Borgerligheten har låtit sig placeras i ett grönt skruvstäd som den har svårt att ta sig ur. Den går i otakt med sina egna väljare. Det är dags att sluta låta Miljöpartiet diktera villkoren för borgerlig politikutveckling i denna viktiga fråga.

Kristdemokraterna ingår i den stora migrationspolitiska överenskommelsen mellan MP och Alliansen, men det finns ingen anledning att låta MP diktera hur KD ska se på svensk asyl- och migrationspolitik. Jag gissar att trycket på Hägglund inom KD till slut blev för stort för att ignorera.

KD har vaknat till liv. Lite grand. Och lite sent. Förhoppningsvis innebär detta att även Folkpartiet och Moderaterna börjar bli lite mer konstruktiva i asyl- och integrationspolitiken. Centern har jag inte så mycket hopp om längre.