I samband med att Centerpartiet inleder sina kommundagar presenterar partiet flera förslag för en bättre integration av flyktingar. På Brännpunkt lanseras begreppet ”närodlad integration” (seriöst…).

Centern ligger nära Miljöpartiet i migrations- och integrationsfrågorna. Gemensamt för dem är att de vill att få eller inga krav ska ställas på den som invandrar till Sverige. Samhället ska ”ta hand om” den som kommer hit. Den som tar hit anhöriga ska varken behöva ordna med bostad eller försörjning.

De båda gröna partierna är även ense om att asylsökande med en utbildning ska kunna ”byta spår” från första dagen i Sverige och förvandlas till arbetskraftsinvandrare. Innan en person ens fått besked om den har skyddsskäl och får stanna i Sverige, ska den alltså betraktas som en arbetskraftsinvandrare.

Detta är ett oerhört märkligt resonemang, och det känns framför allt panikartat. Visst är det väldigt viktigt att människor kommer i jobb. Men den yrvakna paniken över att så få flyktingar når egen försörjning i Sverige får inte leda till att all vett och sans kastas överbord. Bryr sig Centern ens om ordningen med rättssäkra prövningar av asylansökningar?

Efter åratal av tystnad läggs nu massor av förslag som ska underlätta integrationen. Men frågan är hur genomtänka de är.

Folkpartiets idé om att personer med tillfälligt uppehållstillstånd kan få det omvandlat till PUT om de får ett jobb riskerar att leda till systematiska skenanställningar. Vi vet att människor är beredda att skengifta sig för att få stanna i Sverige. Hur svårt tror FP att det är att ordna en skenanställning?

Centerns förslag innebär däremot att hela asylbegreppet urvattnas och riskerar att bli innehållslöst. Jag undrar om C har tänkt igenom effekterna av sitt förslag eller om partiet bara skjuter från höften i ett försök att visa att de i alla fall tycker någonting.

Jag har tyvärr svårt att se annat än naiva visioner i Centerpartiets migrationspolitik. Den är dåligt förankrad i verkligheten och den framstår som desperat. Detta beror i huvudsak på att partiet har som utgångspunkt att det inte ska ställas krav på den som invandrar till Sverige. Detta har varit symptomatiskt för den svenska migrations- och integrationspolitiken under lång tid, och vi ser nu resultatet.

Kravlöshet är något farligt. Kravlöshet innebär att drivkrafter pressas tillbaka, att människor passiviseras och att steget till ett självständigt liv blir längre. Att föra en kravlöshetspolitik är således att göra alla som invandrar en rejäl otjänst.

Kristdemokraterna och Folkpartiet har visat att de är beredda att ompröva sin politik. Men det är oklart om detta arbete fortsätter nu när Hägglund har aviserat sin avgång och Björklund får hård intern kritik. Vad Moderaterna tycker vet vi inte så mycket om ännu.

Det enda parti som vi med säkerhet vet var det står i migrations- och integrationsfrågorna just nu är Centerpartiet.

Men frågan är hur pass mycket de andra allianspartierna kommer lyssna på Annie Lööf. I senaste Ipsos-mätningen ansåg 2 procent av de svarande att Centern har den bästa migrations- och integrationspolitiken. Det senaste utspelet lär nog inte få de siffrorna att skjuta i höjden.

Klicka för större bild.