Mona Sahlin har i egenskap av nationell samordnare mot våldsbejakande extremism med kort varsel blivit inbjuden till ett möte i Washington.
På mötet, till vilket flera svenska representanter ska resa, ska framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism diskuteras. 
Det är oklart vilket Sahlins bidrag kommer vara. Kanske tar hon med sig förslag om en islamist-hotline och jobb och psykologkontakt för återvändande IS-krigare till mötet.
Detta skulle kunna bli hur pinsamt som helst…