Bostadsbristen har kommit att bli en av de absolut största frågorna under senare tid. Mitt intryck av alliansregeringens bostadsminister Stefan Attefall var att han verkade ha ganska god koll på vilka förändringar som var nödvändiga. Men inte heller han vågade på allvar utmana det gamla bruksvärdessystemet.

Det saknas inte idéer. Massor av bra förslag har utarbetats och lagts fram tidigare. Hur det kan bli billigare att bygga. Hur plantiderna kan kortas. Hur rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Och inte minst hur vi ska kunna få en fungerande hyresmarknad igen. Tyskland var för den förra regeringen en inspiration när det gäller kortare plantider.

Den nye bostadsministern Mehmet Kaplan har dock varit rena spöket sedan han tillträdde. I sin första intervju som minister hade han inget annat än innehållslösa floskler till svar, och sedan dess har han effektivt hållit sig undan strålkastarljuset.

Enligt Kaplan är ”byggandet det enda verktyg vi har”. Vilket skulle exkludera alla reformer av det rådande systemet. Socialdemokraterna har föreslagit byggsubventioner. De vill alltså inte ha en fri och fungerande marknad, inte ens nu när dess motsats skapat en förfärlig bostadssituation över hela landet.

Att bara säga att det ska byggas mer räcker inte. I dag byggs det mer än på väldigt länge. Problemet är att det fortfarande tar för lång tid från planering till att byggandet kommer igång. De stora byggbolagen uppger dessutom att de lider brist på personal i nuläget. Och experter tar tid att utbilda. Det skulle således behövas utländska byggbolag på den svenska marknaden om de högt satta byggmålen ska kunna ses som realistiska.

Men för att ett utländskt bolag ska kunna bygga i Sverige måste det ta hänsyn till hundratals kommunala byggregler som varierar beroende på kommun. Att komma till Sverige och bygga bostäder är därför en något skräckinjagande uppgift.

Bostadsbristen nämns ofta när utmaningarna med integrationen av nyanlända diskuteras. Men frågan är förstås större än så. Dagens situation på bostadsmarknaden påverkar hela samhället. Det påverkar företags möjlighet att rekrytera personal. Det påverkar ungas möjlighet att studera på annan ort. Och det gör att personer utan fast jobb och/eller en hög inkomst, får hoppa runt i andra- och tredjehandsboenden.

Svårigheterna med att få ett förstahandskontrakt innebär att många som egentligen skulle behöva en mindre lägenhet när barnen är utflugna sitter kvar. På samma sätt blir det svårt för familjer på tillväxt att hitta något större. Det blir ingen rotation i beståndet.

Att tillhandahålla bostäder är faktiskt ett kommunalt ansvar. Att bygga jättearenor är det inte. Att det har byggts mycket mindre i Sverige än i övriga Norden under de senaste 20 åren är ett gemensamt politiskt ansvar. Det vore klädsamt om dagens politiker hade ryggrad nog att våga ompröva den politik som lett oss fram hit.

Hur ska den akuta bostadsbristen lösas? Är man ny bostadsminister borde man vara oerhört taggad på chansen att få leverera ett svar på den frågan. Kaplan tycks vara mer intresserad av resor till Ankara.

Mehmet Kaplan kommer tävla med Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin om att vinna Ullenhags pokal, priset för Mest Misslyckade Minister. Det blir en hård kamp.

Läs även:
Kaplan (MP) vill röja upp på andrahandsmarknaden

Tidigare bloggat:
Det stora bostadslotteriet