RFSU har låtit göra en genomgång av kunskapsläget om sexköpslagen och funnit att det inte finns något stöd för de effekter som regering och riksdag påstår att den haft. Effekterna av lagen är kort sagt överdrivna. Däremot finns negativa effekter som inte har beaktats, skriver RFSU.

Nu är detta givetvis inget nytt. Många, däribland Petra Östergren, har i över tio år kritiserat lagen för att just försämra sexarbetarnas situation och politikerna för att måla en falsk bild.

Jag bloggade en del om den så kallade utvärderingen av lagen 2010. Den var ett beställningsjobb av en av direktiv bakbunden utredare, Anna Skarhed. Skarhed, som inte fick ifrågasätta lagen utan endast föreslå skärpningar av den, yttrade dessa famösa ord i utredningen apropå den kritik mot lagen som framförts av sexarbetarna själva (s. 130):

”När det gäller de personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste ovan nämnda negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitutionen.”

Att påstå att lagstiftaren högaktningsfullt struntat i sexarbetarna hela tiden är närmast en underdrift. Regeringens tillsatte utredare hävdade alltså att negativa effekter för sexarbetarna är positiva eftersom det kan få vissa att sluta sälja sex. (Och så kallar de lagens kritiker cyniska.)

Det har inom RFSU funnits en kritik mot sexköpslagen under lång tid. Men den har inte varit så här konkret tidigare. Samtidigt är det viktigt att påpeka att förbundet inte är motståndare till ett förbud mot sexköp.

RFSU:s förbundsstyrelse fastslår att ”sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och individnivå”, att det aldrig är en rättighet att ”köpa någon annans kropp”, nämner ”strukturella orsaker” till prostitution samt hävdar att ”ett normkritiskt arbete för att … minska efterfrågan av sex mot ersättning är grundläggande”. Så, inte särskilt liberalt.

Det positiva med att just RFSU ändå framför kritik mot sexköpslagen är att avsändaren av vänstern inte kan avfärdas med att vara ”tokliberal” eller ”extrem” (även om vissa konservativa säkerligen skulle beskriva dem just så). Därför kan den kanske ha en viss effekt.

Som kritik mot en dålig lag betraktad, är den däremot inte särskilt vass.

Tidigare bloggat:
Sexköpslagen: Det finns en annan väg att gå
Sexköpslagsutredningen: del 1
Sexköpslagsutredningen: del 2