Migration och integration ser ut att bli en av de frågor som kommer att avgöra Kristdemokraternas partiledarstrid. De två favoriterna, Acko Ankarberg och Ebba Busch Thor, har båda aviserat att Sverige måste få en mer realistisk migrationspolitik.

Därmed bygger kandidaterna vidare på det som Göran Hägglund startade i december, bara veckor innan han aviserade sin avgång. Och de har ett synnerligen kompakt stöd i partiet för en nyorientering. 90 procent anser att den nya politiken är bra, 86 procent att det är bra att ersätta PUT med TUT. Sannolikt ser stödet ungefär likadant ut inom Moderaterna.

Med ett så brett motstånd mot den nuvarande migrationspolitiken kan man bara fantisera om vad kristdemokrater runt om i landet har tyckt om migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet. I alla händelser har de hållit tyst.

Sverige räknar med att ta emot runt 100 000 asylsökande under detta år. De flesta kommer få PUT. Under de kommande fem åren väntas 400 000, anhöriginvandrare ej medräknade.

Men flertalet är inte flyktingar utan söker skydd av andra skäl. Sverige kan naturligtvis ta emot kvotflyktingar utan att mottagandet kollapsar. Men då måste politiken förändras och bli mer realistisk och rimlig. Dit är det fortfarande långt.

En moralisk stormakt bland andra stolta, fria nationer.