Problemet med tältläger, som växer både i storlek och antal runt om i Sverige, får alltmer hårresande konsekvenser.

Politikerna i Malmö, där en rödgrön majoritet styr, har valt att ignorera situationen. För privatpersoner och företag som äger den mark som används som lägerplatser och soptippar, är dock läget akut.

På en industritomt i Malmö har några hundra tiggare byggt ett läger. Miljöförvaltningen kräver att fastighetsägaren städar upp tomten, annars hotas med vite. Sedan en tid tillbaka har fastighetsägaren försökt vräka EU-migranterna utan framgång. För att be Kronofogden om en handräckning måste det nämligen finnas en identifierad motpart, och myndigheten har inte lyckats identifiera samtliga uppåt 200 EU-migranter, varför saken fått bero.

Polisen tolkar det som att EU-migranterna har varit på platsen så länge att de fått besittningsrätt. Men jag undrar om det är en korrekt tolkning. Svensk hyreslagstiftning i Jb 12 kap är väldigt stark till hyresgästens fördel. Men i detta fall finns varken hyreskontrakt eller någon som helst överenskommelse om ett hyresförhållande eller upplåtande av mark för bosättning. Det är fråga om en ren ockupation, egentligen.

Det är olagligt att bo i en lokal som ej är avsedd för detta syfte – även om det finns ett hyreskontrakt. På vilket sätt en inkräktare som utan tillåtelse bosatt sig på annans mark skulle kunna få besittningsrätt övergår faktiskt mitt förstånd.

Om polisen har gjort en korrekt tolkning har äganderätten i praktiken avskaffats. Den som äger mark förfogar inte över den och har ingen möjlighet att freda den. Men i vilket fall är situationen olöst. Polisen säger att den inte kan göra någonting. Kronofogden säger detsamma. Och politikerna vill inte göra någonting.

Bekymret med migrantläger är än så länge främst koncentrerat till storstadsregionerna (som alla styrs av en rödgrön majoritet). I Stockholm har antalet identifierade lägerplatser vuxit från 17 till 44 stycken på ett år. De lär fortsätta öka i antal. Stadshusmajoriteten vill nämligen inte genomföra avhysningar utan att erbjuda migranterna ett annat boende. I Malmö har politikerna uppmanat migranter att lämna Pildammsparken ”frivilligt”. Vilket, hör och häpna, inte har fungerat.

I slutändan blir det i vanlig ordning skatebetalarna som får stå för notan. Tillsammans med de markägare som tvingas sanera sin mark efter intrånget.

Sverige blir mer absurt för varje dag som går. Det är alltså hit de naivas politik har lett oss.

Läs även:
Fnordspotting