Hitta ett problem som involverar kostnader och chansen är stor att politikerna svarar att det kan lösas med bidrag eller subventioner.

Alliansen införde de så kallade rot- och rut-avdragen för ombyggnationer hemma och hushållsnära tjänster. Det skulle göra i hög grad svarta branscher vita. Enligt Alliansen innebar avdraget en sådan ökning för branschen att reformen gick jämnt upp eller till och med gav ett litet överskott till statskassan.

Men ur ett liberalt perspektiv är det ytterst tveksamt att gynna enskilda branscher med skattelättnader och subventioner. Det är utan tvekan att föredra om politikerna sätter en skattesats och upprättar ett regelverk så att en bransch inte kräver riktade subventioner för att fungera.

Den rödgröna regeringen vill minska rot-avdraget och lägga pengarna på byggsubventioner i stället. Ett fel ska nu alltså bli två. Ideologiskt tror sig regeringen säkert slå en homerun. Socialdemokraternas inställning har nämligen hela tiden varit att de enda som tjänar på rut och rot är de rika. Rut har kallats ”pig-avdrag” och rot har betraktats som skattesponsring till välbärgade villaägares nya uteplatser.

Genom att styra dessa miljarder till byggandet av hyresrätter tror sig regeringen bedriva klassisk omfördelningspolitik. Om det ändå vore så enkelt. Ty egentligen begår de rödgröna samma misstag som Alliansen. De som tjänar mest på subventionerna, oavsett om det gäller avdrag för ommålning av bostadsrätten eller byggnation av ”billiga hyresrätter”, är företagen.

Alla kan vittna om att målerier och golvläggares arbete har stigit i pris sedan rot infördes. För kunden blir priset ändå något billigare än tidigare, tack vare avdragets storlek. Men inte så mycket som 50 procent. Självfallet passar företagarna på att höja sina priser. Något liknande såg vi efter sänkningen av restaurangmomsen.

Byggsubventioner på några miljarder årligen kommer inte förändra den katastrofala situationen på den svenska hyresrättsmarknaden utan sannolikt bara hamna i byggbolagens fickor. Så har blå bidrag blivit röda, och inget har egentligen förändrats till det bättre.

Nog låter det hela som en idé som endast en politiker kan ha kläckt.