Maciej Zaremba har skrivit många viktiga och tankeväckande reportage i DN genom åren. Inte sällan har de satt tonen för en följande samhällsdebatt. Hans senaste artikel lär dock inte leda till några twitterdrev, namninsamlingar, presskonferenser eller krav på politiska åtgärder.

Skälet är enkelt: artikeln handlar om hur män missgynnas i rättssystemet bara för att de är män, hur rättssäkerheten sätts ur spel när mammor av socialtjänsten ges makten över barnen på pappors bekostnad. Reportaget handlar alltså både om jämställdhet och rättssäkerhet, två frågor som engagerar och upprör människor nästan dagligdags. När det gäller kvinnor. Den uteblivna vreden och frånvaron av reaktioner från högre ort denna gång får mig att dra den enda logiska slutsatsen att det beror på att artikeln berör mäns situation, inte kvinnors.

I detta stärks faktiskt Zarembas egen tes. Föreställningen att kvinnor systematiskt missgynnas i det svenska samhället, i allt från rättssalar till löneförhandlingar, gör att motbilder – om så bara på ett område – inte ryms. Det går helt enkelt inte att hävda att män utsätts för rättsövergrepp bara för att de är män och att socialtjänsten väljer sida i vårdnadstvister till kvinnors fördel.

I de specifika fall som Zaremba tittat närmare på blev resultatet det värsta tänkbara: barn dog. Det borde vara skäl nog för att föra en diskussion om hur myndigheter och hela rättssamhället ser på män som fäder och kvinnor som förövare.

Jag noterar den bedövande tystnaden från feministiskt håll och tänker ”så här mycket är era vackra ord för jämställdhet och rättssäkerhet alltså värda”.