Som 50-talist växte jag upp i ett Stockholm där allt var möjligt, nu behöver vi ickekommersiella mötesplatser, barn ska kunna vara och vistas ute och föräldrarna ska kunna känna sig trygga med det.

Orden är Ewa Larssons, miljöpartistiskt socialborgarråd i Stockholm. Ni vet hon som anser att det är hårt och kallt att avhysa människor som olovligen bosätter sig i parker och privat mark.

Larsson tycker att allt var möjligt på 50-talet. Vilket är lite intresant eftersom Sverige var ett helt annat samhälle då. Ett samhälle som Miljöpartiet i dag förmodligen skulle kalla sexistiskt, homofobiskt och homogent. Vad som var möjligt på 50-talet men som i dag skulle begränsas av kommersialismen, framgår inte.

Den rödgrönrosa majoriteten kommer inrätta en barnombudsman i Stockholms stad. Tanken är att barnperspektivet ska få större genomslag i hela samhällsbygget. Jag måste säga att detta ligger helt i linje med Miljöpartiets syn på världen. Partiets storögt naiva perspektiv får nu en egen ombudsman.

Det ska för övrigt bli spännande att se barnombudsmannens perspektiv på Nya Slussen, Förbifart Stockholm och hyresrättsmarknaden, för att nämna några områden.

Men jag tar för givet att innan personen i fråga tillträtt har titeln ändrats till barnombudshen. Allt annat vore ju att slå vakt om könsstereotypa normer.