Det politiska leklandet i Almedalen har öppnat igen. Notan går som vanligt till skattebetalarna.

Evenemanget växer för varje år som går. I fjol var de statliga, kommunala och landstingsanknutna eventen knappt 400 stycken. I år har de passerat den siffran. Lägg därtill mängder av företag och intresseorganisationer. Under politikerveckan umgås landets toppolitiker och de journalister som ska granska dem och festar ihop. Lite kladdigt är det allt.

I dag var det Centerpartiets tur. Annie Lööf älskar att prata om företagande, och hon låter så liberal när hon gör det. Men särskilt mycket hände inte under Alliansens tid när Annie Lööf själv var näringsminister. Centerpartiet har pratat väldigt länge om regelförenklingar för företagare, men när partiet fick möjlighet att förändra i regeringsställning hände väldigt lite. Trovärdigheten är inte så stor.

Detsamma kan sägas om partiets syn på massövervakningen. Centern tog fram ett integritetsmanifest – sedan röstade partiet ja till datalagringsdirektivet (efter att även ha röstat ja till FRA-lagen). Trovärdigheten är inte så stor.

Annie Lööf nämnde fyra liberala kärnområden: Fri företagsamhet. Grön tillväxt. Kampen för valfrihet och mångfald. Och värnandet av öppenhet mot omvärlden.

På den sistnämnda punkten kommer Centerpartiet bli alltmer ensamt inom borgerligheten, inte minst sedan valet av migrationspolitisk talesperson och sakkunnig till denna (Johanna Jönsson respektive Caspian Rehbinder).

Det är numera Sverigedemokraternas mer återhållsamma linje som vinner svenska folkets gillande. Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna gör alla nu små nödvändiga positionsförflyttningar i den riktningen. Hur Alliansens integrations- och migrationspolitik kommer att se ut efter en valseger 2018 är alltså högst relevant att fråga sig.

Centern löper en uppenbar risk att bli isolerat i denna fråga. Och eftersom partiet vill fortsätta en redan misslyckad politik, vore det inte mer än rätt.

Tidigare bloggat:
Närodlad dumhet