Regeringen vill stärka hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden och har tillsatt en utredning för detta. Utredaren ska bland annat titta på hur man bäst kan komma tillrätta med oseriösa hyresvärdar och göra det lättare att bo kvar i andra hand.

Miljöpartisten Agneta Börjesson kommer få uppdraget att hitta fler regleringar till en redan överreglerad marknad. Jag bara gapar. Regeringen har alltså tittat på bostadsmarknaden, sett den skriande bristen på bostäder, de långa köerna på grund av högre efterfrågan än tillgång de skenande andrahandshyrorna och bedrägerierna när desperata människor försöker hitta någonstans att bo – och kommit fram till att det som behövs är fler regleringar.

Det är ett katastrofalt felslut. Jag var förstås skeptisk när Mehmet Kaplan blev bostadsminister. Tyvärr verkar de mest pessimistiska prognoserna ha slagit in. Det enda regeringen Löfven har presenterat för att lösa en gigantisk bostadsbrist är årliga byggsubventioner på tre miljarder kr och fler regleringar av hyresrättsmarknaden. Man häpnar över bristen på både idéer och krismedvetenhet i en alltmer akut situation.

En viktig orsak till den uppkomna situationen är att hyresrättssmarknaden har upphört att fungera på grund av urgamla regleringar. Problemet är för lite marknad, inte för mycket. Det vi behöver är knappast mer av skadliga regleringar.

Tyvärr har regeringen valt att ignorera socialdemokraten Lennart Weiss (byggbolaget Veidekke) många förslag för ökat bostadsbyggande och i stället lyssnat på Hyresgästföreningens mantra om ökade rättigheter för alla som redan har ett förstahandskontrakt. Det är riktigt illa.

Slutsats: i stället för att hjälpa fler att hitta en bostad vill regeringen stärka ställningen för dem som redan har en. Detta är samma resonemang som vänsterpartierna har i arbetsmarknadspolitiken – stärk rättigheterna för den som har jobb men gör det inte lättare för den som står utanför att få ett.

Morgan Johansson och Mehmet Kaplan beskriver en utsatthet hos hyresgäster som inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Visst finns det oseriösa hyresvärdar, men det är inget brett problem. Visst förekommer ockerhyror i andra hand, men detta problem är ju en direkt effekt av bostadsbristen. Alltså ett i högsta grad politiskt skapat bekymmer.

Apropå hyresgästernas rättigheter ska konstateras att den svenska hyreslagen är väldigt stark. Det är inte lätt att vräka någon i dag, och att avstå besittningsskyddet godkänner Hyresnämnden i max fyra år. Sedan har man rätt att bo kvar om inte särskilda skäl för annat föreligger (störningar, hyresskulder osv).

Det är sorgligt att regeringen gör en så tokig analys av läget. Det kommer att förvärra en redan akut situation. Det kommer öka trångboddheten, bostadsbedrägerierna, tvinga fler unga att bo kvar hemma längre, förhindra människor från att flytta till tillväxtregioner som Stockholm eftersom de inte har någonstans att bo och därmed skada Sverige som land.

”Bostaden är en social rättighet”, hävdade justitieminister Morgan Johansson på pressträffen under torsdagen. Men tydligen bara för vissa.

Läs även:
Fnordspotting