Tandläkaren som sköt ett lejon har blivit en världsnyhet. Nu diskuteras en eventuell utlämning av amerikanen Walter Palmer till Zimbabwe, där han fällde lejonet.

Han lyckades med lokal hjälp locka ut ett lejon ur en nationalpark, såra och sedan jaga djuret i 40 timmar för att ge nådaskottet och slutligen halshugga och flå lejonet som tydligen var känt vid namn Cecil.

Upprördheten är stor, men det verkar framför allt vara amerikaner som är arga. Zimbabwierna har förmodligen annat att tänka på.

Visst var det eländigt gjort av Palmer. Men det vore önskvärt om omvärlden kunde lyfta blicken från ett enda lejons öde och i stället fokusera på hela arter. Som elefanten och noshörningen, som slaktas i ofattbara mängder i Afrika och riskerar att helt utplånas. I vissa områden har elefanterna decimerats med två tredjedelar på bara ett år.

FN har antagit en resolution mot tjuvjakt. Alla medlemsländer röstade ja, men resolutionen är inte juridiskt bindande, och så länge det finns sådana enorma vinster att göra på tjuvjakt och de lokala myndigheterna är oförmögna att stoppa förbrytarna, kommer slaktandet fortgå.

Dels behöver skyddet av djuren stärkas på plats och jakten på de skyldiga ges en helt annan prioritet. Dels måste efterfrågan bromsas. Vilket kan bli svårt. Hur argumenterar man rationellt mot den som tror att pulvriserat elfenben är bra för potensen?

Personligen brinner jag för elefanten, detta fantastiska, ståtliga och intelligenta djur. Jag skänker varje månad pengar för att bidra i skyddet av elefanterna. Det är en droppe i ett stort hav, men det är i alla fall något.

Jag hoppas att våra barn och barnbarn i framtiden kan få möjlighet att uppleva dessa fantastiska djur på annat sätt än bara på film.