Ironin i att ett vänsternätverk med namnet ”Allt åt alla” lägger ned sitt frivilligarbete på grund av resursbrist.

Ibland blir verkligheten helt enkelt för verklig. Även för drömmare och idealister.