Sällan har en person känts så malplacerad som bostadsminister Mehmet Kaplan gjorde i gårdagens Agenda i SVT.

Kaplan fick frågan varför regeringen satt som mål att det ska byggas 250 000 lägenheter fram till 2020 när Boverkets prognoser visar att det behövs nästan dubbelt så många. Han kunde inte ge ett vettigt svar på det.

Hur kommer man ur en envis frågeställning vars enda rimliga svar är att regeringen gjort bort sig? Jo, man ger ett helt annat svar och upprepar det igen och igen. Kaplan gjorde kort sagt en Bosse Ringholm. Situationen blev så pressad för ministern att han till och med glömde sitt ess i rockärmen, de kaplanska modulhusen.

Bostadspolitiken är ett område där regeringen är stor i orden men liten på jorden. Politiken är helt enkelt otillräcklig för att möta de extrema utmaningar som finns. Regeringen är inte villig att vidta de drastiska åtgärder som krävs.

Efter att ha fått samma fråga om regeringens märkliga mål ett antal gånger konstaterade Kaplan till slut: ”Jag tror att vi har satt ett mål som motsvarar de prognoser som fanns när vi satte målet.”

Ridå.

Tidigare bloggat:
Bostadsdepression