Som tidigare berättats har regeringen gett bland andra Kriminalvården och Försvarsmakten i uppdrag att leta efter lokaler som kan omställas till akut asylboende för att lyckas ge de runt 7 000 asylsökande varje vecka tak över huvudet.

Två nedlagda fängelser står redo att användas och nu har även fattats beslut om att den aktiva Bergaanstalten i Helsingborg ska bli asylboende. Anstalten används i dag som häkte.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg säger att hans myndighet har möjlighet att bistå med många platser på ett och samma ställe. När häktet på Bergaanstalten töms på intagna kommer det frigöras platser – 50 stycken, närmare bestämt.

Med det inflöde av asylsökande som Sverige nu har, runt 1 200 om dagen, räcker denna anstalt för att täcka behovet i en timme.

En timme.