För 25 år sedan hände det fantastiska: Tyskland enades. Året innan hade Berlinmuren sensationellt fallit och euforiska människor strömmat över gränsen. DDR var historia.

Efter att landet slagits sönder i Hitlers krig, delats av ockupationsmakter och östra Tyskland blivit en del av det kommunistiska östblocket i över 40 långa år, var nu landet åter igen enat.

Då såg det ljusare ut än på länge. Kommunismen hade fallit. Demokratin och marknadsekonomin segrat. I dag krisar EU, euron är ett haveri utan dess like och hanteringen av migrantströmmarna visar på hur splittrad unionen i själva verket är.

Tyskland har gjort en fantastisk resa på bara ett kvartssekel. Från gruset och stenhögarna efter de allierades bombangrepp, genom diktatur och tyranni både före och efter kriget, har Tyskland rest sig och blivit en stabil liberal demokrati i hjärtat av Europa. Det är ett på många sätt oerhört sympatiskt land, även om vurmen för EU:s överstatlighet är svår att smälta.

Grattis, Tyskland.