Att Stefan Löfven skulle prata om den svenska modellen i sitt Almedalstal var ingen högoddsare. Men statsministern lanserade även en strategi mot segregation i landets utanförskapsområden. Mycket tyder nu på att detta kommer bli regeringens nya fokus under en tid framöver.

Det är kluvet, det här. Löfven verkar förstå att Sverige har problem, att det inte är hållbart med områden som i praktiken styrs av kriminella och att majoriteten av de som asylinvandrat till Sverige fastnar i bidragsberoende. Socialdemokraterna har börjat få något som kan liknas vid ett embryo till krisinsikt. Det hade aldrig Reinfeldt.

Det är därför så bedrövande att de åtgärder som föreslås är så luddiga och otillräckliga. Så ser det ut på område efter område. När regeringen exempelvis ska lösa den värsta bostadskrisen på evigheter skjuter den till sex miljarder i byggsubventioner. Nu är subventioner i sig en dålig idé, men det är symptomatiskt för Löfvens regering att även det den tror på gör den för lite av.

Regeringen vill även korta nyanländas etableringstid på arbetsmarknaden till två år. Metoden är bland annat praktikplatser och några tusen beredskapsjobb. Samtidigt ska Sverige som helhet ha EU:s lägsta arbetslöshet om fyra år, ett mål endast en handfull personer i Sverige tror på.

Gapet mellan retorik och politik är för grand canyondjupt för att Löfvens regering ska kunna bli trovärdig. Det är helt enkelt för mycket fromma förhoppningar över allting.

Jag tror inte att Stefan Löfven vill folk illa. Han verkar, till skillnad från Reinfeldt, inte vara en genuin skitstövel. Men det gör förstås inte politiken ett dugg bättre. När det gäller Löfvens förmåga att lösa alla de problem han identifierat ger jag honom inte många poäng.

Stora ord betyder ingenting utan konkret handling. Och låga angrepp på oppositionspolitiker stärker knappast Löfvens försök att framstå som en statsman för folket. Det blir mest käbbel, faktiskt.

Läs även:
Alexandra Ivanov