Jag tillhör den begränsade skara människor som tror på en fri marknad (frihandel och fri företagsamhet), total yttrandefrihet (inga hetslagar) och en liten stat som sköter sina grundåtaganden mycket väl (vilka är att skydda liv och egendom) men ger fan i allt annat.

Jag är däremot inte fundamentalist och ser således inte varje steg bort från denna ”idealstat” som ren socialism. Jag kan leva med vissa statliga åtaganden utöver rättsväsende, polis och försvar. Jag kan leva med det eftersom jag ser bortom den ekonomiska friheten och fokuserar på rätten att leva ett liv i fred. Kanske kan jag kallas livsstilsliberal. Om jag får leva mitt liv efter eget huvud, är jag rätt nöjd. Moralism och paternalism kan komma från både höger och vänster och ska bekämpas oavsett.

Många gånger har jag umgåtts med tanken på att flytta till grönare jaktmarker, till ett land som är friare och bättre. Det är trösterika fantasier när den politiska utvecklingen, och kanske livet i stort, känns som på tillbakagång. Men det är just mest fantasier för de flesta av oss.

Fantasin kan tyckas bygga på något av en paradox – att finna frihet i en ofri värld – men idén går att konkretisera: bli så oberoende som möjligt i ens verksamhet i ett land för att, om det krävs, snabbt kunna bryta upp och flytta till ett annat.

Detta kan säkert passa vissa. Jag har dock insett att jag finner ro i att bygga bo på en plats. Att flytta runt världen utifrån hur skattesatserna förändras eller antiliberal lagstiftning stiftas leder nog till ett evigt nomadliv. Kanske måste vi som vill finna frid och slå oss ned helt enkelt söka finna det minst dåliga samhället, utifrån våra egna preferenser. Och nöja oss med det.

Själv är jag inte så Sverigekär att jag i dag på heder och samvete kan lova att jag kommer att leva här resten av mitt liv. Just nu, med den utveckling som landet genomgår, förefaller det rent av lite osannolikt. Problemet är att för varje trevligt land jag kan hitta på kartan finns det lika många invändningar mot att flytta dit som att stanna kvar i Sverige.

Jag tror att det är viktigt att slå fast att idealsamhället, det frihetliga paradiset, inte finns och sannolikt heller aldrig kommer att finnas. Var vi än bor kommer vi således att få finna oss i att politiker gör livet surt för oss på olika sätt genom att hitta på nya skatter, inskränka vår yttrandefrihet, tala om för oss vad som är vårt eget bästa och lägga sig i vårt privatliv.

Sverige är rätt bra på allt detta. Vilket är synd, för det är trots allt ett relativt tolerant och välordnat land i grunden. Det skulle, med vissa reformer och lite vilja, kunna bli så oerhört mycket bättre. Men den politiska viljan saknas och landets medborgare eftersträvar inte mer frihet utan alltid mer ”trygghet”, vilket oftast betyder mer politisk kontroll. Frihet är över huvud taget inget använt begrepp i svensk inrikespolitik.

Med den samhällsutveckling som nu sker har krav på trygghet emellertid kommit att bli fullt rimliga, ja rent av nödvändiga. Då talar vi inte om trygghet i betydelsen fler positiva rättigheter utan en viktig negativ rättighet: rättstrygghet. Rätten att vara fri från våld och hot om våld på både sin egen person och sin egendom.

Här sviker det svenska samhället i dag. Sverige klarar inte sitt grunduppdrag, och det gör mig genuint orolig för framtiden. Vi kan tvista om skattesatser, vinster i välfärden och betygsystem i skolan men rättsstaten måste fungera. I slutändan spelar annars inget annat någon roll.

Stefan Löfven pratar om ”samhällsbygge”, som om det bara handlade om byggklossar som ska fogas samman med lite socialdemokratisk fogmassa. Situationen är mycket mer komplicerad än så.

När fundamentala delar av rättsstaten har börjat krackelera och ersättas av medborgargarden och uppmaningar till brottsoffer att vara sina egna brottsutredare är vi inne på ett farligt sluttande plan. Det är ett bekymmer att vi inte kan skönja någon vändning. Tvärtom – det mörknar betänkligt vid horisonten.

Jag begär inte mycket. En stat som tar sitt grunduppdrag på allvar – det borde väl inte vara så komplicerat?