I dag gästbloggar jag hos Fredrik Antonssons I otakt.

Lättkränktheten och offerpolitiken skyddar varandra. Lättkränkta gillar att höra hur de är offer för omständigheterna, att inget är deras eget fel. Offerpolitiken behöver i sin tur stöd från de lättkränkta så att fakta inte når fram i en, gud förbjude, öppen och saklig debatt. Medierna gör slutligen sitt till för att upprätthålla detta förhållande.

Läs om nutidsseparatismen.