”Alliansen är rökt”, konstaterade valforskaren Sören Holmberg 2007 när alliansregeringens opinionsstöd låg mer än 15 procentenheter under oppositionens. Han fick fel då, men frågan är om inte Holmbergs uttalande stämmer alldeles utmärkt nu tio år senare.

Anna Kinberg Batra har sagt att hon inte ämnar släppa fram Stefan Löfven som statsminister även om de rödgröna partierna blir större än Alliansen. Nu svarar Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth med samma mynt. Om allianspartierna blir större än regeringen kommer S inte att släppa fram dem.

Samtidigt nås vi av nyheten om en utsträckt hand från regeringen till Centerpartiet och Liberalerna. Syftet är uppenbart att splittra Alliansen (som om den behövde hjälp med detta från någon annan).

Inget kan uteslutas. Om alternativet för Annie Lööf och Jan Björklund är en moderatledd regering med aktivt stöd av Sverigedemokraterna är det inte alls osannolikt att C och L kommer att välja Löfven i stället. Om Moderaterna gör ett katastrofval kan Kinberg Batra komma att betraktas som både illegitim regeringschef och politiskt förbrukad.

Ett blocköverskridande samarbete skulle kräva två saker av Löfven: dels att han dumpar Vänsterpartiet från budgetsamarbetet, dels att han ger C och L något köttben var. Att Björklund och Lööf skulle ingå i en S-ledd regering förefaller osannolikt, däremot kan de agera stödpartier med motiveringen att hålla SD bort från inflytande.

Dessa två partier skulle kunna sälja in detta som ett slags ansvarstagande för landet i en parlamentariskt svår situation. Dels stänger de ute SD, dels hjälper de S att bli av med V:s skadliga inflytande och dels får de själva lite att säga till om. Ingen skulle förstås bekräfta detta före valdagen.

Allianspartiernas mantra att målet är att ”bilda en stark alliansregering” efter valet låter alltmer ihåligt för varje gång det verbaliseras utan övertygelse. Det är osannolikt att någon på allvar tror på en ny alliansregering. Flera partier lär därför redan leka med tanken på alternativa konstellationer.

En röst på Lööf och Björklund kan mycket väl bli en röst på Löfven.