Sedan han försvann med svansen mellan benen på valnatten 2014 har Fredrik Reinfeldt varit tämligen osynlig för allmänheten. Förutom när han gjort bisarra och verklighetsfrånvända uttalanden om bland annat migration.

För ett år sedan fick han dock ett större uppdrag. Han skulle leda Svensk Försäkrings trygghetskommission för att undersöka de bästa sätten att bekämpa vardagsbrottslighet och otrygghet. Nu har de första slutsatserna presenterats (YouTube), och ingen lär bli besviken. Reinfeldt levererar verkligen som bara Reinfeldt kan.

På Trygghetskommissionens hemsida konstateras:

I rapporten konstateras att fler poliser inte är den enda lösningen för att komma till rätta med problemen. Andra, hittills outnyttjade, samhällsaktörer kan aktiveras för att bidra i trygghetsarbetet. Trygghets­kommissionen föreslår att en så kallad AMP-modell införs. AMP står för Affärs- och medborgarplats. Modellen syftar till att skapa säkra och trygga platser i samhället. En sådan modell har hittills inte prövats i Sverige och därför föreslås att ett kunskapscentrum inrättas för att få igång AMP-arbetet och driva det framåt.

Reinfeldts kommission tar alltså tydligt avstånd från idén om att det är fler poliser och mer synlig närvaro av poliser som skapar trygghet i de så kallade utsatta områdena. Nej, det är framför allt närvaro av mammor som behövs, menar den.

Syftet med så kallade AMP är att ”ta bort förutsättningarna för att brott ska kunna begås”. Idén är knappast ny – tanken med såväl synlig polis som övervakningskameror är ju just att minska förutsättningarna för brott.

Det vi vet är att övervakningskameror flyttar brottsligheten någon annanstans – ett nytt problem är att knarkaffärer görs upp inne i butikerna i stället för ute på torget. Skulle månne mammor på stan ändra på detta faktum?

Närvarande föräldrar är förstås a och o för att förhindra att unga hamnar i dåligt sällskap, men det ligger på en helt annan nivå än den kommunala. Det Reinfeldt menar här är att det behövs särskilda medborgarplatser som kommunen och privata aktörer gemensamt ansvarar för, och att detta skulle förebygga brott.

Reinfeldts kommission lyfter även värdet av offentliga toaletter för att få människor att vistas ute. Om många människor är på samma plats, minskar nämligen benägenheten att begå brott. Från denna slutsats landar alltså kommissionen i behovet av toaletter. Gärna blommor utanför också.

Jag tror att det är att missförstå och underskatta vad mycket av den kriminalitet som präglar vissa stadsdelar handlar om, hur långt det har gått och hur likgiltiga inför allt från medborgarplatser till mammor på stan som många av dessa livsstilskriminella unga faktiskt är.

Eller för att citera Johan Westerholm: ”Fredrik Reinfeldt låter ungefär som en hybrid av en fältbiolog och en vapenvägrare på crack.”

I en tid när vi behöver komma bort från flumtänk och dalt och göra verkningsfulla och betydelsefulla åtgärder i mycket brottsutsatta områden, slår en före detta statsminister fast att det som behövs inte är fler poliser utan fler mammor och offentliga toaletter.

Att det var just Reinfeldt som skulle presentera dessa omvälvande förslag känns numera helt logiskt.

Läs även:
Trygghetskommissionens rapport