Från och med den 1 juli gäller den så kallade gymnasieamnestilagen, en lag som ger uppehållstillstånd till 9 000 asylsökande utan skyddsbehov och som regeringen med hjälp av Vänsterpartiet och Centerpartiet fick igenom riksdagen.

Kritiken mot lagen har varit stenhård. En av remissinstanserna, Lagrådet, hävdade att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Den kommer knappast bli mindre omdebatterad nu – migrationsdomstolen i Malmö underkänner nämligen lagen och hävdar att den inte går att tillämpa. Detta är ett formidabelt magplask för regeringen och alla som stött gymnasieamnestin.

Att en domstol på rak svenska hävdar att en lag inte går att tillämpa torde vara unikt. Jag vet inte om det har skett någon gång tidigare. Men det är synnerligen välkommet då det visar att rättssäkerheten, hur usel riksdagen än är, faktiskt står stark. När lagstiftaren gör bort sig, får den bakläxa.

Noteras kan att ärendet som migrationsdomstolen prövat gäller en ung asylsökande som anlände 2015 och ej har fått sin ålder under 18 ifrågasatt. Han har dock inte gjort sin identitet sannolik, vilket ej krävs enligt den nya lagen.

Att lagstiftaren påstår att en vandelsprövning ska göras innan uppehållstillstånd kan beviljas är i sig en kontradiktion eftersom samma individ inte behöver styrka sin identitet. Seriöst, hur gör man en vandelsprövning på någon som inte har styrkt sin identitet?

Rättsstaten har nu delat ut en rak höger mot regeringen och dess två stödpartier och fått dem på knä. Migrationsöverdomstolen kan utdela det avgörande slaget. Låt oss hoppas att så sker så att vi får slut på denna cirkus.

Sverige har en riksdag som lajvar lagstiftare. Det är ovärdigt ett demokratiskt land.

Se även:
Debatt mellan Heléne Fritzon, Fatemeh Khavari och Johan Forssell