Sverige brinner. Fastigheter evakueras, sommarstugor omringas av lågorna och det förs en bitvis ojämn kamp mot ett 70-tal skogsbränder runt om i landet.

De pickuprattande miljöpartisterna gläds antagligen (väldigt informellt) åt bränderna då de enligt partiets syn bekräftar att klimatförändringarna sätter världen i brand, och det enda hoppet i dessa svåra tider heter Miljöpartiet.

Släckningsarbetet går inget vidare än så länge. Nu är hjälp på väg från både Norge och Italien, som har tillgång till flygplan för vattenbombning. Sverige har sökt utländsk hjälp vid stora bränder förr. Även då var det Italien som bistod.

Mest anmärkningsvärt är kanske att Försvarsmaktens egna helikoptrar står på marken i detta läge. Stf insatschef Urban Molin påpekar att räddningstjänst inte är Försvarsmaktens ansvarsområde, vilket är korrekt. Men han nämnde även att både semesterlag och kollektivavtal är hinder för att kalla in folk.

Vad säger man? Starkt jobbat, facket.

I ett glest befolkat land som Sverige gäller det att utnyttja resurserna med maximal effektivitet. Det måste därför finnas en möjlighet att använda även Försvarsmaktens utrustning och fordon i händelse av en nationell brandkatastrof. Och i min värld väger kollektivavtal rätt lätt när människor hotas att brinna inne.

Alla som har semester stannar emellertid inte hemma. Många frivilliga har ryckt ut för att bistå räddningstjänsten. Fixa fika. Dra slang. Noterbar är den manliga dominansen bland både räddningstjänst och frivilliga. Här har det helt uppenbart inte gjorts någon genusanalys. Var är kvinnorna?

Centerpartiet vill köpa in egna flygplan och helikoptrar för att inte behöva förlita sig på andra länders givmildhet. Det är högst rimligt. Inrikesminister Morgan Johansson avfärdar idén och hänvisar till EU. Sveriges krisberedskap är god, påpekade ministern.

Argumentet mot att köpa in flygplan och helikoptrar är ekonomiskt. Ett plan kan kosta 100 miljoner kr och vi vet inte hur ofta det kommer användas. Visst är det mycket pengar, men krisberedskap måste få kosta. Samma argument kan användas om hela Försvarsmakten, men där har regeringen ändå valt att satsa en del.

Därtill glömmer vi förstås inte heller att regeringen inte hade några som helst problem med att stifta en lag som gav vuxna män utan skyddsskäl rätt att stanna i Sverige till en initial kostnad av tretusen miljoner kr.

Frågan om hur vi skulle göra ifall det brann även i Italien just nu och några flygplan ej fanns att låna förblir obesvarad.