SD-ägda nättidningen Samtiden publicerade en uppmärksammad film om Socialdemokraternas historia. Nu är den bortplockad från YouTube (men finns att se på andra ställen). Vad hände?

Historiker och statsvetare har kritiserat filmen, som är en timme och fyrtio minuter lång, för att dels inte komma med något som inte redan var känt, dels rycka citat ur sitt sammanhang.

Syftet med filmen är uppenbart: att returnera den kritik som Sverigedemokraterna fått av bland andra regeringspartiet genom att peka på mindre smickrande delar av arbetarepartiets historia.

Att göra detta nu en dryg månad före valet är smart då det får Socialdemokraterna att ägna tid och kraft åt att bemöta filmen. De kan nämligen inte låta bli – ingen som kritiserar det statsbärande partiets stolta historia ska nämligen få stå oemotsagd.

Socialdemokraterna är föga förvånande mindre roade av filmen. Partisekreteraren Lena Rådström Baastad har kallat det hela för ”absurt”.

Det tog knappt två dygn innan filmen plockades bort av YouTube för att den ”strider mot YouTubes riktlinjer för communityn”. Det kan knappast vara faktafel som är orsaken – LO:s kritiserade valfilm innehåller flagranta lögner om Moderaterna, vilket inte ansågs strida mot några riktlinjer. För att nämn ett av många exempel.

Vad som ligger bakom YouTubes agerande kan vi bara spekulera i. Gissningsvis handlar det om massanmälningar från socialdemokratiska aktivister. Men orsaken till att Googleägda YouTube viker sig är mer intressant.

I våras kallade regeringen till ett möte med företrädare för nätjättarna Google, YouTube och Facebook. Syftet var enligt justitieminister Morgan Johansson att nå samförstånd kring hur ”hatiskt och kränkande material” ska hanteras i bland annat sociala medier.

Men det var mer än så: det handlade även om att stoppa sådant som kan ”påverka det svenska valet negativt”. Morgan Johansson hotade med lagstiftning ifall inte nätjättarna idkade självsanering.

Facebook dök aldrig upp till mötet, men det gjorde YouTubes Europachef som tyckte att det hade varit konstruktivt. Nu skulle sajten börja använda ”frivilligorganisationer” för att komma tillrätta med problemet, sades det.

Är Sverigedemokraternas film det första kända offret?

Att plocka bort en film från planetens största användarsajt för rörlig film innebär förstås inte att filmen i fråga inte går att se någon annanstans. Den hade redan fått 200 000 klick, nu lär intresset öka ytterligare.

Kontraproduktivt, således, och på mer än ett sätt. Agerandet förstärker dessutom bilden av en politisk och medial övermakt som inte tål kritik och som är beredd att utöva påtryckningar för att tysta politiska motståndare. Detta agerande är vanligt i icke- och semi-demokratier och hör inte hemma i en stat som kallar sig öppen och demokratisk.

Vi ska minnas att Socialdemokraterna har gått över gränsen förut. När Sverigedemokraternas webbtidning SD-Kuriren publicerade en Muhammedkarikatyr 2006 utövade regeringen påtryckningar på webbhotellet och fick sajten stängd. Det är svårt att tro att inte liknande påtryckningar utövats på YouTube denna gång.

Det YouTube nu har plockat bort, sannolikt med god hjälp från ”frivilliga”, är inte en rasistisk, antisemitisk eller hatisk film som kränker enskilda individer. Det som plockades bort var en film med historiska arkivcitat som Socialdemokraterna inte vill att väljarna ser.

Allt detta utan lagstiftning, och vi kan notera att mainstreammedierna plötsligt har tappat intresset för saken. Morgan Johansson har all anledning att vara nöjd. Men bara just nu. Ty på sikt kan detta beteende komma att slå tillbaka mot S. Stenhårt.

Lyssna även:
Studio Ett: Film om Socialdemokraterna väcker känslor