Lika säkert som regn på midsommar är att vi inför varje valrörelse dränks i valfläsk från samtliga partier. Inte minst Socialdemokraterna har förfinat denna teknik genom åren.

Något vi är mindre vana vid i Sverige är valfusk. Små incidenter kan ibland vålla uppmärksamhet, och vi har faktiskt haft lokala omval. I valet för två veckor sedan verkar det däremot ha inträffat fler incidenter än vanligt.

Dels rapporteras det om många fall där valsedlar gömts undan eller slängts. I synnerhet tycks det vara Sverigedemokraterna och partier utanför riksdagen som har drabbats. Obekräftade historier om valförrättare som närmast skryter om hur de gömt undan valsedlar för partier de inte gillar dyker upp i sociala medier.

Totalt har det inkommit 900 överklaganden till Valprövningsnämnden. Främst tycks det handla om besvikna sverigedemokrater som protesterar.

Men det finns även mer objektiva fakta som visar att allt inte har gått rätt till. I Stockholm har flera fel begåtts under rösträkningen. Fel har kvarstått trots omräkningar, och rösträknare har skickats hem.

Det positiva här är att det finns kontrollstationer som upptäcker felen och att det får konsekvenser. Men att länsstyrelsens avdelningschef inte kan garantera att varje personkryss blivit rätt är besvärande.

Sverige har överlag ett robust valsystem. Men det finns uppenbara brister, och en av de främsta pekade valobservatörerna på. Valsedlarna ligger helt öppet. Valobservatorerna påpekade riskerna med detta och noterade att i 86 procent av de observerade fallen tog väljare endast en valsedel.

Men de hade även en annan invändning: familjeröstning.

However, as with a number of our other election observations, Democracy Volunteers are concerned by the substantial levels of ‘family voting’ we have observed in polling stations. Our observer teams saw ‘family voting’ in 46% of polling stations and in the vast majority of cases polling staff did not intervene to prevent the practice.

Detta kommer knappast som någon överraskning. Att familjer går och röstar ihop är inte något nytt. Jag funderade över detta när jag och frun gick gemensamt till vallokalen på valdagen. Eftersom vi hade vi ettåring med oss fick vi gå in tillsammans och turades om att rösta och hålla honom.

Däremot gick vi faktiskt fram och tog valsedlar en och en och röstade enskilt, och det är detta som skiljer vårt förfarande mot det valobservatörerna kallar familjeröstning då folk faktiskt står tillsammans bakom skärmen.

Det finns en hel del berättelser om hur vissa utrikes födda röstar i större grupper och vägrar lyssna på anvisningar från personal. Sådant bör beivras. Personer som inte sköter sig måste kunna avvisas från lokalen.

Att det har förekommit en del oegentligheter är uppenbart. Sannolikt har detta inte haft någon större betydelse för valutgången, men det riskerar att urgröpa förtroendet för valprocessen och resa tvivel kring slutresultatet. Det är illa nog.

    Saddam Hussein-nivåer.