”Public service är inte vänster!” skanderade Anders Lindberg under hånskratt i Almedalen när samtidens Sverige diskuterades.

Den eviga frågan om huruvida public service är vänster, höger eller neutralt leder sällan någonvart. Personer till vänster efterlyser alltid bevis och får sällan några övertygande sådana. Detta eftersom vänsterbias i public service är subtil och sällan öppen och flagrant (även om så också sker med jämna mellanrum när masken trillar av).

Partiskheten finns där i nyhetsvärderingarna, i hur nyheterna presenteras och vilka frågor som ställs. Framför allt märks den i vad som inte berättas.

Ett färskt exempel på hur en nyhetsvärdering avslöjar vänstersympatier är nyheten om att invandrare är ”underrepresenterade” i Sveriges riksdag. Sveriges Radio berättade att den nyvalda riksdagen har ”få ledamöter med utländsk bakgrund”: endast 11,5 procent. Detta är enligt SR en underrepresentation eftersom 24 procent av befolkningen har utländsk bakgrund.

Att lika representation utifrån etnicitet eller kön är relevant är ett vänsterperspektiv. Bara genom själva nyhetsvärderingen har SR således avslöjat sin vänsterbias.

Mellan raderna ska vi förstå att det de facto är ett problem att personer med utländsk bakgrund inte är representerade i riksdagen motsvarande sin storlek i befolkningen. Denna premiss utgår från idén att endast en invandrare kan relatera till en invandrare, endast en kvinna till en kvinna och så vidare.

Detta är identitetspolitik. I en snart skattefinansierad statsradio. Varför inte undersöka hur många judar riksdagen har? Finns där en under- eller överrepresentation? Och är det i så fall ett problem? Ska vi kanske diskutera judefrågan när vi ändå håller på? (Vissa centerpartister verkar i alla fall tycka det.)

Någon kanske hävdar att SR endast har presenterat fakta och att lyssnarna själva får dra slutsatserna. Men det vore inte sant. Det är nämligen SR:s Ekot som har gjort granskningen.

En eller sannolikt flera på statsradion har alltså ansett att riksdagsrepresentationen av personer med utländsk bakgrund är en så viktig fråga att den behöver granskas parti för parti, kandidat för kandidat.

Så ja, public service är vänster. Mest hela tiden. Det gäller bara att hålla ögonen öppna för att se det. Och det är en utmärkt anledning till att inte skattefinansiera eländet.

Läs även:
Fnordspotting

Granskning i den neutrala statsradion.