Mycket tyder på att Jan Björklund just nu slåss för sitt politiska liv och att han satsar allt på att ingå i en S-ledd regering.

Liberalerna har ännu inte tagit ställning för eller emot Stefan Löfven. Ett sju timmar långt möte räckte inte för att ena partistyrelsen. I stället blev resultatet av allt att döma en halvmesyr: invänta vad Centerpartiet gör.

Redan under tisdagseftermiddagen kom Centerpartiets svar: Annie Lööf utannonserade att hon har en lista med krav för att släppa fram Löfven. Hon säger att det är osannolikt att C verkligen kommer rösta gult eller grönt, men faktum är likväl att hon genom sitt utspel har lagt det alternativet på bordet.

Socialdemokraterna kommer knappast svälja alla krav rakt av. Där finns just de ideologiska frågor som Lööf själv hävdat är svåra om inte omöjliga att enas om. Däremot ska det inte uteslutas att Löfven är beredd att gå Lööf till mötes i så pass stor utsträckning att Centerpartiet tycker att det har fått tillräckligt stort inflytande.

Det ska i rättvisans namn sägas att en del av de krav som Lööf framfört är bra. Såväl en liberaliserad arbets- som bostadsmarknad är helt nödvändiga reformer som alliansregeringarna inte vågade ta itu med. Sänkta skatter på jobb och företag är alltid bra. (Det är i skrivande stund oklart om C ställt krav på migrationsområdet och hur dessa i så fall ser ut, men partiets hållning i den frågan är välkänd.)

Mina invändningar handlar således inte om detta utan om att Centerpartiet uppenbarligen inte litar på att Kristersson skulle föra Alliansens gemensamma politik och i stället väljer att ställa sina krav till motståndaren Löfven. C är beredda att splittra allianssamarbetet och bistå Socialdemokraterna i att sitta kvar vid makten. Så krattas manegen för fortsatt sossestyre under lång tid framåt.

Flera kommentatorer har påpekat att C:s krav är så pass långtgående att syftet med dem måste vara att få Löfven att tacka nej och därigenom bädda för Alliansens återkomst i regeringsdiskussionerna. Det märkliga i den analysen är att Lööf sannolikt skulle kunna få igenom varenda stavelse om hon i stället ställt kraven direkt till Kristersson häromveckan. Varför ta en dylik omväg om det verkligen är en moderatledd regering som Lööf vill ha?

Om vi nu tar Annie Lööf på orden när hon säger att hon inte vill ingå i eller förhandla med en S-regering samt att de krav som kommer överlämnas till Löfven på sittande möte är på riktigt, innebär det att Centerpartiet i kraft av sin position har blockerat både Kristersson och Löfven.

Då går vi mot nyval. Inte mig emot.